سوپاپ دود در خودرو و توضیحاتی پیرامون آن

به نظر می آید که برای تخلیه سریعتر و زودهنگام محفظه احتراق از گازهای خروجی می بایست سوپاپ دود بزرگتر از سوپاپ هوا باشد ولی در طراحی موتور و نظر مهندسان عکس این استدلال است در این قسمت می خواهیم دلیل کوچکتر بودن سوپاپ دود در سیلندر را مورد بررسی قرار دهیم .

سوپاپ دود و هوا که تنها مجرا های تنفس موتور هستند از مهمترین بخشهای هر سیلندر به حساب می آیند که با صدمه دیدن آنها به دلیل نشت هوا در زمان تراکم سیلندر موتور دچار افت چشمگیر قدرت و افزایش بسیار زیاد مصرف سوخت می شود.

در صورتی که سر سیلندر موتور اتومبیلی را که کار کرده است باز نمایید خواهید دید که در هر سیلندر سوپاپ هوا تقریباً تمیز است و سوپاپ دود به شدت کثیف و سیاه شده و جرم زیادی روی آنرا پوشانده است.
دلیل این امر کاملاً مشخص است، از سوپاپ هوا هوای تمیز وارد می شود و از سوپاپ دود مواد حاصل از احتراق خارج می شوند که آلودگی های زیادی را همراه دارند، ضمناً هوای ورودی خنک و دود خروجی به شدت گرم است پس به همین دلیل سوپاپ دود به شدت تحت تأثیر تنشهای مختلف قرار دارد. به همین دلیل در صورتی که سوپاپ دود بزرگ طراحی شود به دلیل ضعیف شدن بدنه حرارت و آلودگی های مختلف به سرعت باعث تخریب این سوپاپ می گردند.

این مسئله تنها دلیل کوچکتر بودن سوپاپها در سیلندر ها نیست. دلیل دوم و قابل درک دیگر این است که هوا در هنگام ورود به سیلندر تنها با نیروی مکش موتور وارد می شود و این مسئله باعث کندی دم موتور نسبت به بازدم می شود، زیرا در زمان خروج دود، فشار سیلندر که به صورت یک پمپ عمل می کند و دود را خارج می کند به همراه اختلاف فشار بالای میان محفظه سیلندر و هوای بیرون باعث سرعت بالای خروج دود از سیلندر نسبت به ورود هوا می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *