مخزن CNG

لزوم خالی کردن روغن های داخل مخزن CNG

میتوان به جرأت گفت ۹۹ درصد استفاده کنندگان از گاز CNG بی اطلاع هستند که روغن های داخل مخزن CNG باید هر ۷۰ هزار کیلومتر تخلیه شود. همانطور که میدانید …

لزوم خالی کردن روغن های داخل مخزن CNG اطلاعات بیشتر