آشنایی با حسگر سرعت خودرو

♦️ حسگرسرعت خودرو و مدار آن:

✅ حسگر سرعت خودرو بر روی جعبه دنده قرار دارد و با ولتاژ۱۲ولت مثبت توسط رله دوبل تغذیه می گردد.این حسگر ازنوع اثر های است که باحرکت خودرو وگردش پینیون دنده کیلومتر محور حسگر شروع به دوران کرده و سیگنالی بافرکانس متناسب با سرعت خودرو بهECU ارسال می کند.

(هربارگردش محورحسگر معادل۲کیلومتر است).

✅ -پین های کانکتور حسگر سرعت خودرو را از لحاظ ضعیف شدن، خرابی، خارج شدن و خوردگی بررسی کنید.

۱⃣ -سوئیچ را در حالت off قرار دهید.

۲⃣ -کانکتور دسته سیم حسگر سرعت خودرو را با آزادکردن خارضامن جدا کنید.

۳⃣ -مقدار مقاومت الکتریکی حسگرسرعت خودرو را اندازه گیری کنید.

۴⃣ -مولتی متر را در وضعیت اندازه گیری اهم قرار دهید.

۵⃣ -پراپ های مولتی متر را به پایه های۲و۳ وصل کرده و مقدار مقاومت حسگر را اندازه گیری کنید.

♎️ -مقدار مقاومت۱۵ کیلو اهم±۲۰℅

-به مرحله بعدبروید.

✅ -دسته سیم حسگر سرعت خودرو را از لحاظ قطع بودن بررسی کنید.

۱⃣ -کابل منفی باتری راجدا کنید.

۲⃣ -دسته سیم حسگر موقعیت دریچه گاز را جدا کنید.

۳⃣ -کانکتور رله دوبل را جدا کنید.

۴⃣ -کانکتور قهوه ای رنگCP را از ECU جدا کنید.

۵⃣ -مولتی متر را در وضعیت اندازه گیری اهمی یا تست دیودی قرار دهید.

۶⃣ -چگونگی ارتباط مدار در دسته سیم و ترمینال ها را بررسی کنید.

۷⃣ -مابین ترمینال ۱ کانکتور حسگر وترمینال۱۳ از کانکتور رله دوبل.

۸⃣ -مابین ترمینال ۲ کانکتور حسگر وترمینالG۳ از کانکتور قهوهای رنگ ECU

۹⃣ -مابین ترمینال ۳ کانکتور حسگر و بدنه.

♻️  -اگر ارتباط برقرار باشد مدار سالم است.

❗️ توجه: خرابی یاعملکرد نامطلوب حسگر سرعت خودرو وضعیت های زیر را ایجاد می کند:

۱-خاموش شدن موتور در هنگام توقف.

۲-حرکت غیرمعمول عقربه سنج سرعت.

۳-ازکارافتادن سرعت سنج خودرو.

۴-نامنظم کارکردن موتور هنگام حرکت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *