آشنایی با سنسورهای خودروهای سواری

اگر سنسورهاى خودرو کثیف شوند چه اتفاقى مى افتد؟

سنسورهاى خودرو مى توانند بر اثر استفاده ى روزانه از خودرو کثیف شوند. علائم سنسور کثیف شامل، کاهش قدرت موتور، افزایش مصرف سوخت و یا بد کار کردن موتور است.

به طور میانگین در خوروهاى مدرن امروزى بیش از ٣٠ سنسور تئبیه شده است. اندازه ى این سنسورها کوچکتر از یک چهارم یک اسکناس رول شده است. سنسورهاى اتومبیل معمولاً براى جمع آورى اطلاعات از سیستم هاى مختلف و انتقال آن به ECU است. حال اگر سنسورها کثیف باشند به طور قابل توجهى بر عملکرد آنها اثر مى گذارد.

اگر خودروى شما دچار مشکلى شود و شما به یک تعمیرکار مراجعه کنید، او مطمئناً براى پیدا کردن مشکل سنسورها را چک مى کند. با شناسایى نشانه هاى سنسور کثیف شما راحت تر مى توانید مشکلات خودرو را برطرف کنید.

 
⚫️سنسور اکسیژن

خودروهایى امروزى حداقل داراى یک سنسور اکسیژن هستند. حتى ممکن است با توجه به نوع خودرو ۴ یا ۵ سنسور داشته باشند. امکان این وجود دارد که این سنسورها کثیف شوند، زیرا این سنسورها در کنار اگزوز قرار دارند. وظیفه ى این سنسور تشخیص میزان سوخت، سوخته نشده در سیستم اگزوز است. زمانى که این سنسورها کثیف هستند، ممکن است اطلاعات نادرست انتقال دهند و یا حتى هیچ اطلاعاتى ارسال نکنند. در نتیجه مانع مى شود تا سیستم سوخت رسانى تغییرى در میزان مخلوط هوا و سوخت ایجاد کند. این مسئله باعث کاهش عملکرد خودرو مى شود و موتور سخت تر کار مى کند.

 
⚫️سنسور فشار مطلق منیفولد

سنسور MAP (manifold absolut pressure) یا سنسور فشار مطلق منیفولد میزان فشار داخل منیفولد و دماى هواى وارد شده به آن را اندازه گیرى مى کند. زمانى که سنسور کثیف است، تغییرات لازم را انجام نمى شود و زمان جرقه زنى با مشکل روبرو مى شود. در نتیجه زمانى که شما مى خواهید سرعت را افزایش دهید موتور بد کار مى کند و عملکرد خودرو کاهش مى یابد.

 
⚫️سنسور جریان هوا

سنسور MAF (mass airflow) حجم و چگالى جریان هوایى که وارد موتور مى شود را اندازه مى گیرد و موتور بر اساس آن میزان سوخت وارد شده را هماهنگ مى کند. زمانى که این سنسور آلوده شود، اطلاعات اشتباه ارسال مى کند و میزان سوخت اضافه شده دچار مشکل مى شود در نتیجه موتور بد کار مى کند و عملکرد خودرو کاهش مى یابد همچنین بهره ورى سوخت نیز کم مى شود.

 
⚫️سنسور چرخ

سنسور ABS باعث بهبود کنترل خودرو در زمان ترمزگیرى مى شود. اگر این سنسور کثیف شود باعث روشن شدن چراغ ABS مى شود.

 

به طور کلى سنسورهایى که در رابطه با موتور کار مى کنند اگر کثیف شوند، بر عملکرد موتور اثر مى گذارند. ممکن است صداى موتور عوض شود، موتور اصلا کار نکند و یا کارآیى و قدرت آن کاهش یابد. براى مثال، سنسور فشار روغن زمانى که میزان روغن موتور کاهش یابد، آن را اطلاع مى دهد. اگر این سنسور کثیف باشد ممکن است کمبود روغن را اعلام نکند و در نتیجه بر اثر کمبود روغن موتور آسیب ببیند. براى افزایش عمر خودرو و عملکرد بهتر آن باید سنسورهاى خودرو تمیز باشند. اگر خودروى شما مشکلى دارد که فکر مى کنید به کثیفى سنسورها ربط دارد بهتر است هرچه زودتر به یک تعمیرگاه مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *