تفاوت میان تایرهاى چهار فصل و زمستان چیست؟

رانندگى در زمستان با رانندگى در فصل هاى دیگر بسیار متفاومت است. به این ترتیب تایرهایى که براى رانندگى در زمستان استفاده مى شوند با تایرهایى که در بقیه فوصول استفاده مى شوند متفاوت هستند.

طراحى تایرهاى چهار فصل و تایرهاى زمستانى کاملاً متفاوت هستند. برخلاف تایرهاى چهار فصل، تایرهاى زمستان، در برف و یخ باعث کنترل راحت تر خودرو و رانندگى امن ترى مى شوند. بعضى افراد فکر مى کنند که تایرهاى چهار فصل براى زمستان مناسب هستند و در شرایط برف و سرما مانند تایرهاى زمستانى عمل مى کنند. اما این تصور درست نیست.

اول از همه، این تفاوت در بین آج هاى این دو تایر وجود دارد. در تایرهاى زمستانى فاصله ى بین آج ها زیاد است، که کمک مى کند تایرها راحت تر از میان برف ها عبور کنند. همچنین در زمان برف و یخبندان چسبندگى بیشترى دارند. از سوى دیگر، در تایرهاى چهار فصل فاصله ى بین آج ها زیاد نمى باشد. همچنین تایرهاى زمستانى داراى میخ هایى هستند که اصطکاک را افزایش دهند.

تفاوت دیگرى که میان این دو تایر مى توان بیان کرد، جنس رویه تایرهاى زمستانى است که باعث افزایش چسبندگى به سطح جاده مى شود در حالى که تایرهاى چهار فصل این ویژگى را ندارند. بیشتر تایرهاى زمستانى از موادى بر پایه سیلیکا ساخته شده اند که باعث مى شود تایرها بهتر در بین برف و یخ حرکت کنند. این مواد در تایرهاى چهار فصل به کار نمى روند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *