گیربکس اتوماتیک

نحوه پارک صحیح خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک

ورود گیربکس اتوماتیک به صنعت خودرو انقلاب عظیمی را ایجاد نمود. ایجاد راحتی بیشتر، کاهش خستگی و تمرکز بیشتر روی رانندگی تنها بخشی از مزایای گیربکس های اتوماتیک است. این …

نحوه پارک صحیح خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک اطلاعات بیشتر