آموزش تعمیر کویل دوبل خودرو

۱⃣ -سوئیچ را در حالت off قرار دهید. ۲⃣ -کانکتور دسته سیم کویل دوبل را با آزاد کردن خارضامن جدا کنید. ۳⃣ -مقدار مقاومت الکتریکی سیم پیچ های کویل دوبل …

آموزش تعمیر کویل دوبل خودرو اطلاعات بیشتر