دوج چلنجر بنزینی

خداحافاظی دوج چلنجر با موتورهای بنزینی!

مهاجرت خودروسازان به موتورهای الکتریکی امری اجتناب ناپذیر است. این مهاجرت در برخی خودروسازان سرعت بیشتری گرفته اما همچنان دوج یک پناهگاه امن برای موتورهای پرحجم بنزینی است. اما شایعات …

خداحافاظی دوج چلنجر با موتورهای بنزینی! اطلاعات بیشتر