پورشه تایکان

پورشه تایکان رکورد خودروهای الکتریکی پیست نورنبرگ را شکست

پیست نورنبرگ آلمان یکی از مهمترین پیست های اتومبیل رانی دنیا است. اکثر شرکت های سازنده ی خودرو در دنیا محصولات بر شتاب و سریع خودرو را در این پیست …

پورشه تایکان رکورد خودروهای الکتریکی پیست نورنبرگ را شکست اطلاعات بیشتر