رنگ دود اگزوز

عیب یابی ماشین از روی دود اگزوز!

در خودروهای احتراق داخلی پس از انفجار سوخت در محفظه احتراق و تبدیل انرژی، دود حاصل از احتراق از طریق اگزوز به خارج از موتور منتقل می‌شود. یکی از اصلی‌‍ترین …

عیب یابی ماشین از روی دود اگزوز! اطلاعات بیشتر