باد نیتروژن

باد نیتروژن بزنیم یا نه؟!

هوای معمولی از ۷۸% نیتروژن، ۲۱% اکسیژن و۱% سایر گازهای بی اثر تشکیل شده است. ملکول های اکسیژن نسبت به ملکول های نیتروژن از اندازه کوچکتری برخوردارند و خیلی راحت‌تر …

باد نیتروژن بزنیم یا نه؟! اطلاعات بیشتر