خرابی کاتالیست خرابی کاتالیزور

علائم خرابی کاتالیزور ماشین

کاتالیزور بخشی از سیستم کنترل آلایندگی خودرو است که گازهای خطرناکی نظیر منوکسید کربن و هیدروکربن‌های نسوخته را به بخار آب و دی اکسید کربن که نسبتا کم‌خطرتر است تبدیل …

علائم خرابی کاتالیزور ماشین اطلاعات بیشتر