پیتر بایر

پیتر بایر، دبیر کل FIA از سمت خود استعفا کرد.

پیتر بایر مدیر اجرایی فرمول یک و دبیر کل FIA از سمتِ خود استعفا کرد. FIA اعلام کرد پیتر بایر که از سال ۲۰۲۱ به عنوان مدیر اجرایی فرمول یک …

پیتر بایر، دبیر کل FIA از سمت خود استعفا کرد. اطلاعات بیشتر