لنت ترمز ماشین

نشانه‌های تمام شدن لنت ترمز ماشین

لنت ترمز ماشین یکی از قطعات مصرفی بوده که زمان تعویض ثابتی ندارد. لنت بسته به کیفیتِ مواد مصرفی و همچنین سبک و میزان استفاده، عمرِ مفیدی دارد که به …

نشانه‌های تمام شدن لنت ترمز ماشین اطلاعات بیشتر