خرابی فشنگی دمای آب باعث چه مشکلاتی می شود؟

باخراب شدن شدن فشنگی دمای دو حالت پیش می‌آید،هوا سرد است به خودرو استارت میزنیم خودرو روشن می‌شود ولی درجا کار نمیکند به دلیل این به Ecu گزارش نشده است …

خرابی فشنگی دمای آب باعث چه مشکلاتی می شود؟ اطلاعات بیشتر