خودروی مایک شوماخر در مسابقه موناکو پس از تصادف 2 تکه شد

فرناندو آلونسو: ” ۲ تکه شدن خودروهای فرمول یک بعد از تصادفات یک مشکل جدی است!”

خودروی مایک شوماخر آخرین خودروی فرمول ۱ است که پس از تصادف ۲ تکه شده است. وزن زیاد خودرو، موثرترین مورد در تصادف وحشتناک مایک شوماخر در گرندپری موناکو بوده …

فرناندو آلونسو: ” ۲ تکه شدن خودروهای فرمول یک بعد از تصادفات یک مشکل جدی است!” اطلاعات بیشتر