خرابی صفحه کلاچ

نشانه‌های خرابیِ صفحه کلاچ

صفحه کلاچ در خودرو قدرت تولیدی توسط موتور را به وسیله‌ی اصطکاک و چرخش با فلایول به گیربکس منتقل می‌کند. با توجه به اینکه در هنگام حرکت خودرو فشار زیادی …

نشانه‌های خرابیِ صفحه کلاچ اطلاعات بیشتر