خرابی انژکتور

علل خرابی انژکتور در خودروهای ایران

انزکتور یکی از قطعات مهم است که وظیفه پاشش سوخت به درون سیلندر خودرو را برعهده دارد. این قطعه در ورودی سیلندر قرار می گیردو وجود هرگونه مشکل در آن …

علل خرابی انژکتور در خودروهای ایران اطلاعات بیشتر