پورشه کاین

بررسی مدل های مختلف پورشه کاینِ موجود در ایران

لوکس و پرقدرت مثل پورشه کاین در فاصله بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ قانون ممنوعیت واردات خودروهای بالا ۲۵۰۰CC وجود نداشت و خیابان های ایران جولانگاه خودروهای ۶ و …

بررسی مدل های مختلف پورشه کاینِ موجود در ایران اطلاعات بیشتر