کامیون های الکتریکی ولوو

شرکت ولوو مرکز آموزشی کامیون های الکتریکی را افتتاح کرد

شرکت ولوو یک مرکز آموزشی کامیون های برقی را در Tinley Park ایالت Illinois امریکا افتتاح کرد. این مرکز نسبت به مرکز قبلی از امکانات بیشتری برخوردار بوده و دارای …

شرکت ولوو مرکز آموزشی کامیون های الکتریکی را افتتاح کرد اطلاعات بیشتر