دانلود ایسیو

قطع شدن دانلود ایسیو و راه های رفع آن

با انژکتوری شدن خودروها قطعه جدیدی به نام ایسیو ECU به مجموعه تجهیزات فنی اضافه شد. این قطعه الکتریکی وظیفه کنترل بخش های مختلف خودرو را بر عهده دارد. اضافه …

قطع شدن دانلود ایسیو و راه های رفع آن اطلاعات بیشتر