پتانسیومتر دریچه گاز چیست و چه وظیفه ای در خودرو دارد؟

پتانسیومتر دریچه گاز دارای ۳ پایه است که اطلاعات بازوبسته بودن دریچه گاز را با هر بار فشردن پدال گاز توسط راننده به ECU بر حسب درجه گزارش میدهد. ECU …

پتانسیومتر دریچه گاز چیست و چه وظیفه ای در خودرو دارد؟ اطلاعات بیشتر