خرابی پلوس

راه های پیشگیری از خرابی پلوس

پلوس نیروی محرک دیفرانسیل را چرخ ها منتقل می کند. برای جلوگیری از خرابی پلوس باید نکات زیر را رعایت کرد: پارگی گردگیر پلوس: این گردگیر در فاصله ی بین …

راه های پیشگیری از خرابی پلوس اطلاعات بیشتر