نحوه محاسبه مصرف بنزین

بهترین روش این است که یک بار باک خود را کامل پر کنید و در همان زمان کیلومترشمار ثانوی خودرو (تریپ) را صفر نمایید. بعد از چند روز و طی چندین کیلومتر، در مراجعه بعدی به پمپ بنزین مجددا باک را کامل پر نمایید و سپس ببینید چند کیلومتر رفته اید و چند لیتر در دفعه دوم بنزین زدیده اید.

عدد لیتر را بر مسافت رفته بر حسب کیلومتر تقسیم کرده و ضربدر ۱۰۰ نمایید.
✔️به عنوان مثال:

تا لبریز شدن باک در دفعه دوم ۴۵ لیتر بنزین زده اید و مسافت ۵۲۰ کیلومتر تا آن لحظه رفته اید: ۸.۶=۱۰۰*(۵۲۰/۴۵). یعنی مصرف بنزین شما ۸.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بوده است.

مبنای محاسبه مصرف واقعی و مقطعی در هر بازه زمانی اینگونه است. طبیعتا رقم دست یافته با رقمی که کارخانه در شرایط آب و هوایی استاندارد اعلام می کند متفاوت (معمولا بالاتر!) است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *